Voor docenten

Wat is de Schatkamer?
De Schatkamer van Nederland biedt lesmateriaal over nationaal erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden tijdens de lessen Nederland van de bovenbouwklassen van havo/vwo. Door scholieren aan de slag te laten gaan met historische documenten en door in te spelen op de interessegebieden van de vier afzonderlijk middelbare schoolprofielen, probeert dit project een nieuwe kijk te bieden op de vaderlandse geschiedenis.

Het project is gefinancierd door De Jonge Akademie, wordt overzien door prof. dr. Lotte Jensen en prof. dr. Nicoline van der Sijs van de Radboud Universiteit Nijmegen en is uitgevoerd door Alan Moss, MA.

Hoe werkt het?
Iedere maand wordt een nieuw thema onder de loep genomen en behandeld in verschillende blokken. Het thema wordt ingeleid en voorzien van een historische context. Scholieren kunnen aan de slag met diverse case studies en komen zo in aanraking met historisch bronmateriaal. Ook wordt er een vergelijking met het heden getrokken.

Docenten kunnen een volledig thema behandelen of één of meerdere blokken uitkiezen om klassikaal te behandelen. Vanwege de toevoeging van audio- en beeldmateriaal kunnen scholieren de opdrachten het beste digitaal bekijken. Mocht dat klassikaal niet mogelijk zijn, dan kunnen scholieren ook gebruikmaken van de pdf-versies in het tabblad ‘Lesmateriaal‘. 

Voor ieder thema is ook een antwoordmodel beschikbaar, eveneens te vinden bij het tabblad ‘Lesmateriaal‘. Dit materiaal is met een wachtwoord beschermd. Docenten kunnen per e-mail het wachtwoord opvragen.

Vragen?
Voor vragen kunt u gebruikmaken van het tabblad ‘Contact‘.